Az egyetemes szolgáltatói árrés alakulása

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján villamos energiát értékesít a lakossági és a kisüzleti, valamint közintézményi felhasználók részére. Az így értékesített villamos energia ára hatósági árnak minősül, az egyetemes szolgáltatói árak képzésére vonatkozó szabályok, az egységárak megállapítása miniszteri hatáskörű. Az árszabályozás során elismert beszerzési ár, kereskedelmi árrés, egységárak megállapítását a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet tartalmazza, kivéve a B Komfort árszabás egységárát, melyet az NKM Áramszolgáltató Zrt. kérelmére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagy jóvá.

A rendelet szerint az egyetemes szolgáltató olyan villamosenergia-értékesítési átlagárat alkalmazhat, amely az elismert beszerzési költség és az engedélyezett árrés összege. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal minden év elért árrését ellenőrzi, és az eltérést a következő év árelőkészítése során veszi figyelembe módosító tényezőként.

A hatályos rendelet 2017. évre az elismert beszerzési költségen felül maximum 0,986 Ft/kWh árrést engedélyez.

Az árrés nem egyenlő a nyereséggel (haszonnal), hiszen ebből kell kigazdálkodni például az ügyfélszolgálatok fenntartását, a számlázást és a szolgáltatás-fejlesztéseket.

Társaságunk fontosnak tartja, hogy működése megfeleljen az előírásoknak, valamint átlátható legyen, ezért a hatósági - egyetemes szolgáltatói - árrés alakulásáról negyedévente tájékoztatást nyújt, összhangban a Magyar Energia Hivatal 114/2009. számú határozatával.

Az egyetemes szolgáltatói árrés alakulása 2017. I-III. negyedévben

 2017. I-III. negyedéves adatok
 
Az engedélyezett éves átlagos árrés (Ft/kWh)0,986
Számított tény árrés (Ft/kWh)1,280
Eltérés az engedélyezett éves szintű átlagos árréstől (Ft/kWh)+0,294
 

NKM Áramszolgáltató Zrt.

2017. november 7.

Korábbi közlemények az árrésről